بلوز زنانه عمده ارزان

کد۲۷۴۰
بلوز  دورس تیکه دوزی 🧨
پارچه دورس فول کشی 💎
چاپ سینه بزرگ 🙃
دور یقه دمپا و سراستین کش بافت🧣
فری سایز از ۳۸ تا ۴۶ 👗
جین ۱۲ عددی ۶ رنگ 🎨