پرسکاری و لعابکاری

شعبه ای یافت نشد!

لعابکاری یکی از روش هایی است که می توان به کمک آن مقاومت ظروف سرامیکی را در برابر عوامل شیمیایی و محیطی افزایش داد. بدنه ظروف سرامیکی به دلیل اینکه تخلخل دارند، حتماً باید لعاب کاری شوند. لعاب کاری انواع مختلفی دارد که شامل: رنگ آمیزی با قلم مو، لعاب کاری با استفاده از اسپری، لعاب کاری به روش غوطه وری، آبشاری و... می شود. به منظور شکل دهی به فلزات هم از پرسکاری استفاده می شود. این کار به کمک ماشین پرس صورت می گیرد. برای مشاهده خدمات لعابکاری در کشور و دسترسی به آدرس و شماره تماس مراکز لعاب کاری به سایت چچیلاس مراجعه کنید.