location-mark شهر خود را انتخاب کنید

معدن

معادن موجود در کشور و دنیا منبع اصلی استخراج مواد مهمی مثل: اورانیوم، آهن، الماس، قیر طبیعی، آهک، نمک، فلزات پایه و... است که در ایران به دلیل داشتن پوسته ای ناهمگن و اتفاقات مختلف زمین شناسی، شامل مواد غنی بسیاری می باشد. تعدادی از این معادن در سایت چچیلاس حضور دارند که با مراجعه به آن ها می توانید از لیست معدن و تجهیزات حفاری مطلع شوید.