معدن

معادن موجود در کشور و دنیا منبع اصلی استخراج مواد مهمی مثل: اورانیوم، آهن، الماس، قیر طبیعی، آهک، نمک، فلزات پایه و... است که در ایران به دلیل داشتن پوسته ای ناهمگن و اتفاقات مختلف زمین شناسی، شامل مواد غنی بسیاری می باشد. تعدادی از این معادن در سایت چچیلاس حضور دارند که با مراجعه به آن ها می توانید از شعبه های معدن و تجهیزات حفاری مطلع شوید.