location-mark شهر خود را انتخاب کنید

مرکز فیزیوتراپی

شعبه ای یافت نشد!

فیزیوتراپی یکی از روش های درمانی برای بهبود اندام هایی از بدن است که به دلیل دوران نقاهت یا بیماری، نیاز به ریکاوری دارند. معمولاً سالمندان و افراد میانسال بیشترین گروهی هستند که به فیزیوتراپی نیاز دارند. توجه داشته باشید که این کار باید زیر نظر یک فیزیوتراپیست حرفه ای انجام شود تا هیچگونه مشکلی به وجود نیاید. برای این کار از دستگاه های بی خطر و پالس دهنده استفاده می شود تا جریان خون را برقرار کنند. برای مشاهده بهترین مراکز فیزیوتراپی به سایت چچیلاس مراجعه کنید.