ضایعات و بازیافت

صنعت ضایعات و بازیافت در کشور ما به یکی از پولسازترین صنایع تبدیل شده است که درصد زیادی از افراد با گرایش به این سیستم ها، به درآمدزایی رسیده اند. در کشورهای اروپایی با شناخت سیستم های جدید در زمینه مدیریت زباله، مشکل افزایش تولید زباله را تا حد زیادی حل کرده اند.
چند سالیست که فرهنگ تفکیک زباله در ایران جای خود را پیدا کرده و عده زیادی از افراد با جدا کردن زباله های خشک و تر، کمک زیادی به پروسه بازیافت و ضایعات کرده اند. برای مشاهده تعدادی از بهترین سیستم های ضایعات و بازیافت در کشور و آشنایی با کسب و کارهایی که در این زمینه فعالیت می کنند، به سایت چچیلاس مراجعه کنید.