لوگوی چچیلاس
location-mark شهر خود را انتخاب کنید

آهنگری و جوشکاری

در بین فرآیندهای صنعتی و ساختمانی، جوشکاری اصلی ترین کاریست که برای اتصال دو یا چند فلز به یکدیگر به کار می رود. با عمل جوشکاری، در واقع دو جسم فلزی را یکی می کنند. بسیاری از خدمات راه سازی مثل ساخت پل، تونل و مترو به کمک جوشکاری به سرعت پیش می روند. آهنگر به کسی گفته می شود که به کمک آهن و حرارت دادن به آن ها، شروع به ساخت و تغییر شکل فلزات داده و وسایل کاربردی مثل نعل اسب، نرده، مبلمان و... می سازند. آهنگری و جوشکاری در کشور این روزها به یکی از مهارت های پردرآمد تبدیل شده است که جوانان و نوجوانان می توانند بعد از تکمیل دوره های آموزشی، وارد بازار کار شوند. اگر شما هم می خواهید شعبه دوم کسب و کار آهنگری و جوشکاری خود را افتتاح کنید یا با این کارگاه ها ارتباط برقرا کنید، سایت چچیلاس بهترین گزینه برای شما خواهد بود.