location-mark شهر خود را انتخاب کنید

شنوایی سنجی

یکی از اختلالاتی که در نوزادان به دلیل ازدواج های فامیلی، آلاینده ها و... ممکن است به وجود بیاید، مشکلات شنوایی یا وزوز گوش است. به همین دلیل شنوایی سنجی نوزاد و تست غربالگری شنوایی در کودکان از کارهای مهم در مراکز ادیومتری می باشد. شما با مراجعه به موقع می توانید از بروز مشکلات بزرگتر جلوگیری کنید. با افزایش سن، کاهش سطح شنوایی تا حد زیادی طبیعی است که در برخی موارد با تجویز پزشک، باید از سمعک استفاده کرد. اگر به دنبال آدرس و شماره تماس بهترین کلینیک و مرکز شنوایی سنجی در کشور هستید، به سایت چچیلاس مراجعه کنید.