جوشکاری و ریخته گری

برای تولید قطعات فلزی باید از ریخته گری استفاده کرد. صنعت خودرو و ماشین سازی نیز به شدت به این صنعت وابسته است. خم برش کاری، قالب گیری، اتصال قطعات فلزی به یکدیگر و... از جمله چیزهایی هستند که در ساخت آن ها از جوشکاری ریخته گری استفاده می کنند. به کمک ریخته گری می توان اشکال ساده یا پیچیده را در ابعاد مختلف از کوچک به بزرگ به راحتی تولید کرد. برای مشاهده کارگاه های جوشکاری ریخته گری در کشور به سایت چچیلاس مراجعه کنید.