پیچ و مهره

ساخت پیچ و مهره در کشور با توجه به تکنولوژی هایی که در چند وقت اخیر وارد صنعت پیچ و مهره سازی شده است، افزایش یافته و به تنهایی مسئولیت بزرگ اغلب تولیدات صنعتی کشور را به دوش می کشد. دنیای تولیدات، بدون پیچ و مهره تقریباً بی معنی است! برای اینکه لیست تولید کننده پیچ و مهره در کشور و قیمت انواع پیچ و مهره را ببینید، به فروشگاه های سایت چچیلاس مراجعه نمائید.