دفتر عقد و ازدواج

دفاتر عقد و ازدواج جزو مکان‌هایی هستند که با خاطرات خوب و شیرین پیوند زناشویی و ازدواج گره خورده‌اند. این دفاتر مسئولیت‌های زیادی را به عهده دارند که اعم است از اعطای معرفی نامه آزمایشگاه برای انجام آزمایش‌های مورد نیاز قبل از ازدواج و ثبت رسمی انعقاد پیوند‌های ازدواج، و ... . همینطور، بعضی از دفاتر عقد و ازدواج سالن‌های مراسم مختص خود را دارند که امکان برگزاری مراسمات عقد را در محیطی تشریفاتی و زیبا فراهم میکنند.