کارتخوان و خدمات پرداخت

امروزه دیگر بدون داشتن کارت بانکی، خرید و انتقال پول، خرید شارژ و... تقریباً غیر ممکن است! بسیاری از خدمات پرداخت که قبلا با پول نقد و یا از طریق بانک ها انجام میشد، امروزه به کمک دستگاه پوز یا کارتخوان به راحتی انجام می شود. شرکت های کارتخوان و خدمات پرداخت نیز با گسترش شعب در سراسر کشور، در زمینه خرید و فروش دستگاه های کارت خوان فعالیت می کنند. اگر می خواهید به آدرس و شماره تماس شرکت های کارتخوان و خدمات پرداخت در کشور دسترسی باشید، به سایت چچیلاس مراجعه کنید. همچنین می توانید اطلاعاتی در زمینه تعداد و میزان تراکنش شرکت های پرداخت الکترونیک کسب نمائید.