انگشتر فیروزه مردانه

نگین فیروزه شجری خوش نقش درجه یک اصل نیشابوری