پرده آماده ساتن پتینه

ساتن پتینه عرض 1/5 باتنوع رنگی وجنس عالی
مناسب پرده وکوسن ورومیزی
وارسال با تیپاکس
و هزینه ارسال با مشتری
وپارچه برش خورده تعویض وپس گرفته نمیشود
وارسال بین 2تا4روز کاری