نهال شمشاد سبز

خرید نهال شمشاد سبز دد میاندواب اذربایجان غربی
✔نهال شمشاد گیاهی پایا و پردوام اما کند رشد می کند که پس از پنج سال به ارتفاع یک متر می رسد.
✔چوب سخت ان در صنعت استفاده می شود.
در مناطق مرطوب کاشته نمی شود و فقط توسط اب باران تغذیه می شود.
جهت استعلام قیمت ک خرید تماس بگیرید کسانی که از سایت تماس شامل تخفیف می شوند.