فرم ابرو برای صورت کشیده

فرم ابرو مناسب برای صورت کشیده
چهره های کشیده، از پیشانی تا چانه، کشیده و بلند هستند. برای متعادل به نظر رسیدن این فرم صورت، باید چهره‌تان را کمی کوتاه‌تر نشان دهید. بهترین شکل ابرو برای صورت‌های کشیده ابروی صاف می باشد. زیرا این فرم ابرو، مثل خطی افقی چهره را به دو قسمت تقسیم می‌کند و باعث می‌شود که چهره متعادل به نظر برسد دکتر ابرو در رشت ، بهترین سالن زیبایی در رشت سالن زیبایی زهیرا می‌باشد