عرضه نهال گلابی کوشیا

خرید نهال گلابی کوشیا در میاندواب اذر بایجان غربی
نهال گلابی پر محصول میاندواب
تولید فروش ارقام انواع نهال میوه ... ارسال سراسر کشور
✔دارای پوست سبز رنگ است.میوه این نهال بصورت خوشه ای در کنار هم ظاهر می شود. اندازه میوه درشت پر محصول است.