عرضه نهال انگور شمشیری زرد

خرید نهال شمشیری زرد در میاندواب و اذربایجان می باشد.
✔نهالستان یاشیل گل (مهندس مهران بندریان) بزرگترین تولید کننده نهال در غرب کشور، نهال کاری، خرید نهال، فروش نهال و احداث باغات مدرن اقتصادی میوه

اطلاعات بیشتر:

نهالستان یاشیل گل (مهندس مهران بندریان) بزرگترین تولید کننده نهال در غرب کشور ست که با همکاری کادر مجرب و کاربلد با بیش از سه دهه در زمینه نهال کاری – خرید نهال – فروش نهال و احداث باغات مدرن اقتصادی میوه فعالیت دارد.
نهالستان یاشیل گل سالیانه ۵ هکتار نهالستان از انواع نهال پیوندی و غیر پیوندی زیر کشت دارد که سالیانه در حدود ۵۰۰۰۰۰ اصله نهال شناسنامه دار و مجوزدار تولید نموده و به بازارهای داخل و خارج از کشور صادر می کنند.