نتیجه بیماران معتاد پس از بهبودی

پیگیری وضعیت بیماران پس از بهبودی با صراحت کامل می‌توان گفت، مهم‌ترین فصل زندگی فردی که اعتیاد را ترک کرده پس از طی دوره ترک اعتیاد است. مراقبت‌های پس از بهبودی نقشی تعیین کننده در ادامه زندگی عادی فرد بهبود یافته خواهد داشت. یک کمپ ترک اعتیاد لاکچری بهترین خدمات رفاهی و کلاس‌های افزایش روحیه را برای پس از بهبودی افراد در نظر می‌گیرد و به صورت مداوم پیگیر حال روحی و جسمی افراد خواهد بود