صنوبر سبز سفیدترکیه

تولید و فروش عمده و خرده صنوبر ترکیه اسراعیلی و کشاورزی با سایز های مختلف انگشتی دسته طی دسته بیل لوله ای یکساله و دوساله اصلاح شده و تجاری برش در ۶ الی ۷سالی با تناژ بالا ارسال به همه شهرها از نهالستان مهدیزاده

قیمت قبل: 11,000