نهال گردو درخت دیرگل

تضمین نهال گردو های خاص دیرگل کاغذی و اصلاح شده بذری رویشی در ایران مقاومت در برابر سرما و یخبندان
فعال شدن نهال بعد از عبور سرما در اردیبهشت ماه کاشت در کوهستانها د کوهپایهای سردسیری مانند خلخال سقز مریوان و شهرهای سردسیری و متعادل به شرط ضمانت کاغذ فروش و فاکتور معتبر ارسال به همه شهرها از نهالستان مهدیزاده در میاندوآب

قیمت قبل: 230,000