(صنوبر سبز )صنوبرسفیدترکیه

فروش صنوبر سبز و سفید انگشتی دسته طی دسته بیل موجود درنهالستان مهدیزاده لوله ای با ارتفاع ۳متر ۴ متر ۵متر ۶متر ارسال به همه شهرها از شهرستان میاندوآب