تجهیزات کوهنوردی و کمپینگ

خرید لوازم و تجهیزات کوهنوردی و کمپینگ

کوهنوردی و کمپینگ در طبیعت یکی از تفریحات مهیج و پرطرفداری است که جان تازه ای به فرد می دهد و او را برای ساعاتی از همهمه شهری و آلودگی صوتی جدا می کند. اما قبل از هر چیز باید لیست کاملی از لوازم کوهنوردی و کمپینگ را آماده کرده و سپس قدم در راه بگذارید. مهمترین تجهیزات و وسایل کوهنوردی و کمپینگ شامل عصا، کیسه خواب، چاد مسافرتی، چراغ قوه، شعله افکن، دستمال سر و گردن، طناب، جوراب کوهنوردی، گتر و... است. شما می توانید با مراجعه به شعبات سایت چچیلاس برای خرید لوازم و تجهیزات کوهنوردی و کمپینگ اقدام کنید.