شرایط ترک اعتیاد در کمپ

به طور کلی مراکز ترک اعتیاد می‌بایست از وزارت بهداشت و درمان و آموزش مجوز رسمی داشته باشند تا بتوانند آغاز به کار کنند. مجوز یک کمپ ترک اعتیاد نشانگر صلاحیت پزشکی این مراکز خواهد بود؛ چراکه مراکز ترک اعتیاد در واقع بیمارستان‌های مخصوص بیماران معتاد به مواد مخدر است. جالب است بدانید که تمامی پزشکان و پرسنل یک کمپ ترک اعتیاد لاکچری نیز باید تائید شده باشند و با مجوز قانونی در آن مرکز کار کنند.

کمپی که همه‌ی مجوزهای رسمی را گرفته باشد، امکان اجرای انواع روش‌های درمانی را داشته و با هیچ محدودیتی رو به رو نخواهد بود. البته نا گفته نماند که مراکز ترک اعتیاد معمولاً مورد بازرسی واقع می‌شوند، بنابراین اگر عملکرد یک مرکز قانونی و درست نباشد پلمپ خواهد شد.