درمان بیماران معتاد به مواد مخدر

در دنیای پیشرفته امروزی که همواره روش‌های درمانی جدیدی برای انواع بیماری کشف می‌شود، درمان بیماران معتاد به مواد مخدر نیز به چندین روش مختلف امکان پذیر است. قاعدتاً بهترین کمپ ترک اعتیاد، کمپی است که ضمن تشخیص درست به روزترین روش‌های درمانی را برای بیماران به کار ببرد.

به عبارت دیگر یک پزشک و مددیار مرکز ترک اعتیاد با تقسیم بندی درست و تشخیص میزان درگیری فرد با مواد مخدر تلاش می‌کند تا با انتخاب بهترین روش در روند بهبودی فرد بیمار موثر واقع شود. در برخی مواقع که فرد بیمار نیاز به مصرف دارو در حین دوره درمان داشته باشد، داروی مناسب توسط پزشک متخصص تجویز خواهد شد.