مه ساز طلافروشی مدل مخفی

مه ساز طلافروشی مدل مخفی لوله ای 4نازله مجهز به آژیر بادی قوی وشاسی و پدال وایرلس