دودزا برای طلافروشی

باکس دودزا برای طلافروشی مدل SMOKER dodbaks
مجهز به سیستم پخش سریع دود و مه درزمان ورود سارق به طلافروشی