دودزا طلافروشی 3نازله پاشش قوی

شرکت فنی مهندسی آرام سیستم شرق سمنان اولین تولید کننده سیستم دودزا ومه ساز امنیتی وایرلس در کشور
دودزا امنیتی مخصوص طلافروشی با 3نازل قوی درعرض چند ثانیه کل محیط را پراز دود ومه میکند