درب لابی و ضدسرقت

درب لابی و ضدسرقت با بهترین کیفیت.
ورق 1.25
سرتاسر ورق 1.
قفل کاله ترک.
رنگ و روکش ترک.