تولید پنجره فرانسوی

تولید پنجره فرانسوی (وسط بازشو).
مناسب برای پوشاندن بالکن، نیاز به درهای بزرگ و لابی.
تولیدذبا پروفیل سفید و رنگی (لمینت).