شیلنگ آفتابه سفیدطلایی

نگار؛ تولید کننده‌ای انواع شیلنگ های دوش وآفتابه طلایی، سفید، سفیدطلایی ،طلامات، تمام برنجی توالت ودوش پولیش تمام‌برنجی، نیمه برنجی و sbs وپخش کننده‌ای کلیه اتصالات وشیرآلات آب وگاز جهت ارائه خدمات با شماره داخل سایت تماس فرمایید.