شلنگ آفتابه براق

نگار؛ تولید کننده‌ای انواع شلنگ های دوش وآفتابه در مدل ورنگ های مختلف