باتری توکان100-12

کاربردها:  1. سیستم های یو پی اس و برق اضطراری

  2. سیستم های مخابراتی

  3. صنایع نفت و پتروشیمی

  4. سیستم های خورشیدی

  5. سیستم های مدیریت کنترل شبکه

  6. سولار

  7. سیستم های یو پی اس