ساخت فروشگاه
1376

کیت اگزوز برقی ریموت دار

کیت اگزوز به شما این امکان را میدهد که میزان حجم هوای خروجی از اگزوز خودروتان را کنترل کنید و صدای آن را تغییر دهید یا به حالت فابریکی برگردانید.

این کیت قبل از منبع جوش کاری میشود و زمانی که دریچه اگزوز برقی باز میشود منبع اگزوز فابریکی حذف شده و به دلیل حذف منبع اصلی گازها با سرعت بیشتری خارج میشوند و صدای اسپرت ایجاد و شتاب خودرو افزایش پیدا...

کیت اگزوز برقی ریموت دار
کیت اگزوز برقی ریموت دار
کیت اگزوز برقی ریموت دار
کیت اگزوز برقی ریموت دار
کیت اگزوز برقی ریموت دار
کیت اگزوز برقی ریموت دار
کیت اگزوز برقی ریموت دار
کیت اگزوز برقی ریموت دار
کیت اگزوز برقی ریموت دار
کیت اگزوز برقی ریموت دار
کیت اگزوز برقی ریموت دار
کیت اگزوز برقی ریموت دار
فروشنده این محصول: