ساخت فروشگاه
3995

کیت مکش 405 ،پارس ،سمند موتور xu7

کیت مکش 405 پارس سمند موتور xu7 هست
کیت کامل شامل:استیل 304 قطر 63میلیمتر با اتصالات کامل و فیلتر اسپرت خارجی است اندازه کیت بلند است وتاپشت چراغ میرسد.
طریقه نصب: لوله فابریک خودرو بازمیشود واین کیت به جاش نصب میشود.
شماره تماس جهت سفارش
09131885386

کیت مکش 405 ،پارس ،سمند موتور xu7
کیت مکش 405 ،پارس ،سمند موتور xu7
کیت مکش 405 ،پارس ،سمند موتور xu7
کیت مکش 405 ،پارس ،سمند موتور xu7
فروشنده این محصول: