سنگ لاشه سنگ ورقه ای

بسیاری ها سنگ لاشه رو با سنگ مالون اشتباه می‌گیرند سنگ لاشه یا سنگ ورقه‌ای یک نوع سنگی است که با قلم وچکش ورق میکنیم که این سنگ رو برای کف حیات بخاطر سنگفرش استفاده می‌کنند وهم برای نمای دیوار استفاده می‌کنند
حالا سنگ مالون کدومش هست
خوب سنگ مالون سنگی است که از دل کو با دستگاه پکور‌ سنگ رو میشکونند‌ بعد از شکستن سنگ ها سنگ هارو کمی منظم می‌کنند توسط قلم وچکش
قطر سنگ مالون بالای 50 الا 80 سانت می با شده و پهنای این سنگ بالا ۶۰ الا 90 سانتی میلی متر میباشد
اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتر داشته‌ باشد به شماره های درج شده به تماس شوید
با مشاوره رایگان