آبگیری فرش به صورت لول در صومعه سرا

آبگیری فرش به صورت لول و بدنه شکستن فرش مخصوص هر فرشی فرش های دست بافت و ماشینی و گل ابریشم فرهی و غیره

آبگیری فرش به صورت لول در صومعه سرا
فروشنده این محصول:
قالیشویی تمام مکانیزه بانوان

قالیشویی تمام مکانیزه بانوان

ورود به فروشگاه