زاویه سازی و مادلینگ صورت

در واقع زاویه سازی صورت (مادلینگ چهره و یا صورت) عملی است که به وسیله آن تغییراتی بر روی فک (کشیده تر نمودن خط فک) انجام می‌شود و در نتیجه این تغییرات، صورت حالتی مانند V پیدا می‌کند. بنابراین زاویه سازی صورت (مادلینگ چهره) با کوچک کردن فک، لاغر نمودن صورت و برجسته سازی گونه و چانه انجام می‌شود.
که امروزه در بین افراد بسیار رایج شده است.
برای ای...

زاویه سازی و مادلینگ صورت
فروشنده این محصول: