سینی جلو بیل هیوندا 6CT

سینی جلوی خودرو به عنوان کمربند جلو یا شیروانی جلو نیز شناخته می‌شود و برای جلوگیری از ورود آب، گرد و خاک به قسمت موتور و سایر اجزای زیربندی خودرو استفاده می‌شود. این سینی یا کمربند معمولاً زیر قسمت جلویی خودرو قرار دارد و به عنوان یک عنصر مهم در حفاظت از سیستم‌های مکانیکی خودرو عمل می‌کند.