روغن موتور و روغن صنعتی

روغن موتور و روغن صنعتی
روغن موتور یکی از مهم‌ترین عوامل در عملکرد و عمر موتورها است. این نوع روغن به منظور کاهش سایش و افزایش کارایی موتورها استفاده می‌شود.