قیمت روغن موتور

روغن موتور و روغن صنعتی
روغن‌های صنعتی برای استفاده در ماشین‌آلات و تجهیزاتی که به فشارها و نیروهای بالا متحمل می‌شوند، مناسب هستند.