روغن موتور و روغن صنعتی

روغن موتور و روغن صنعتی
روغن موتور با ایجاد یک لایه حفاظتی بر روی قطعات، از تجمع ذرات و رسوبات جلوگیری کرده و پاکیزگی موتور را حفظ می‌کند.