دینام بیل مکانیکی شارژ دوسان

دینام بیل در ماشین‌آلات سنگین نظیر بیل مکانیکی یا بیل هیدرولیکی برای تأمین انرژی برقی به سیستم‌های الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وظایف دینام بیل عمدتاً شامل موارد زیر می‌شود:
تولید برق: دینام بیل با استفاده از حرکت چرخشی سیستم هیدرولیک بیل، برق تولید می‌کند.
شارژ باتری: برق تولید شده توسط دینام بیل به باتری ارسال می‌شود تا باتری شارژ شود و برق مورد نیاز برای اجزاء الکتریکی خودرو فراهم شود.
تأمین برق برای سیستم‌های دیگر: علاوه بر شارژ باتری، برق تولید شده توسط دینام بیل ممکن است برای تأمین انرژی برای سیستم‌های الکتریکی دیگر ماشین نیز استفاده شود.