صفحه کلاچ موتور 6D102

صفحه کلاچ موتور یکی از اجزاء مهم در سیستم کلاچ خودروها است. سیستم کلاچ موتور مسئول انتقال یا قطع انتقال نیروی موتور به گیربکس خودرو است. صفحه کلاچ یک قطعه دایره‌ای است که بین دیسک کلاچ و دیسک فشار (یا همان پرس) قرار می‌گیرد. در زمان کلاچ کردن، صفحه کلاچ باعث جدا شدن دیسک کلاچ از دیسک فشار می‌شود که این کار به انتقال نیروی موتور به گیربکس اجازه می‌دهد.