قیمت گوشواره های بخیه ای طلا رشت

گوشواره بخیه ای شش ضلعی طلا
وزن یک گرم و ۱۲۰ سوت

گوشواره بخیه ای پروانه طلا
وزن یک گرم و ۲۰۰ سوت