گوشواره حلقه اى دوبل

گوشواره حلقه اى دوبل


وزن:٢/٣٠٠


گوشواره حلقه ای دوبل یکی از بهترین کارهایی است که مناسب استفاده روزمره هست


این گوشواره مناسب همه فرم صورت ای است