قیمت گوشواره حلقه اي طلا سايز بزرگ

گوشواره حلقه اى سايز بزرگ


وزن حدودى:٤/٠٠٠


اين كارا براى استفاده مجالس عاليه داخل گوش، مناسب همه فرم صورت ها خصوصا گرد می باشد.