سرویس و شستشو انواع اسپلیت

دستگاه باز شسته و سپس نصب میشود لوازم فرسوده تعویض میشود.
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره موجود در سایت تماس حاصل فرمایید.