از چه سمی برای درخت سیب استفاده کنیم؟استفاده از سم‌ها در کاشت و نگهداری درختان سیب به منظور مقابله با آفات و بیماری‌ها می‌تواند مفید باشد. اما توجه به مسائل زیست محیطی و استفاده پایدار از سم‌ها حائز اهمیت است. در اینجا چندین نکته و نوع سم که ممکن است در کاشت و نگهداری درختان سیب مورد استفاده قرار بگیرد، ذکر شده است: 1. سم‌های آفتکش:

  • ایمیداکلوپرید: برای مقابله با کنه‌ها و شپشک‌ها کاربرد دارد.

  • پیرتروئیدها: برای مقابله با حشرات مختلف از جمله کرم‌ها، کفش‌دوزک‌ها و کفشک‌ها استفاده می‌شود. 2. سم‌های ضدقارچ:

  • کلرثالونیل: در مقابله با بیماری‌های قارچی مانند عفونت‌های سپتوریومی درختان سیب مورد استفاده قرار می‌گیرد. 3. سموم سیستمیک:

  • ایمیداکلوپرید: به عنوان سم سیستمیک، در مقابله با آفاتی که از زیر برگ گیاه جذب می‌شوند، مانند شپشک‌ها، کاربرد دارد. 4. سموم بیولوژیکی:

  • باکتری تورینگنسیس (Bt): در مقابله با کرم‌ها و لاروهای کرم‌خوار مؤثر است و به عنوان یک سم بیولوژیکی شناخته می‌شود.
قبل از استفاده از هر نوع سم، توصیه می‌شود که با مشاوره کارشناسان کشاورزی یا متخصصان محیط زیست صحبت کرده و از سموم پایدار و با تاثیر کمتر بر محیط زیست استفاده شود. همچنین، رعایت دقیق دستورالعمل‌ها و دوره‌های مشخص برای استفاده از سم‌ها امری حیاتی است.