قارچ کش بست کاپتان

بست کاپتان (Brest Captan) یک نوع قارچ‌کش است که برای کنترل قارچ‌های مختلف در باغبانی، کشاورزی و باغ‌های میوه استفاده می‌شود. این محصول شامل مواد شیمیایی است که موجب مرگ و مهار رشد قارچ‌های آفتی می‌شوند.
بست کاپتان معمولاً شامل مخلوطی از کاپتان (captan) و مواد دیگر است که برای جلوگیری از رشد قارچ‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این قارچ کش می‌تواند برای مبارزه با قارچ‌هایی مانند قارچ سفید، قارچ زنگ، قارچ آسکوکریپت و دیگر قارچ‌های آفتی مورد استفاده قرار گیرد.