قیمت قارچ کش کامبیت

کامبیت (Cambist) یک نوع قارچ کش است که برای کنترل و پیشگیری از رشد قارچ‌های آفتی در محصولات کشاورزی و باغبانی استفاده می‌شود. این محصول معمولاً شامل ترکیبات شیمیایی است که عمدتاً به عنوان عامل ضد قارچ عمل می‌کنند.


کامبیت معمولاً در مواردی مورد استفاده قرار می‌گیرد که قارچ‌های آفتی مانند قارچ سفید، قارچ زنگ، قارچ زرد، و دیگر موارد مشابه در محصولات کشاورزی و باغبانی مشکل‌ساز هستند. این محصول به صورت پودر یا مایع در بازار عرضه می‌شود و باید با رعایت دستورالعمل‌های موجود بر روی بسته‌بندی و توصیه‌های تولیدکننده مورد استفاده قرار گیرد.